785 безработни в област Добрич са постъпили на работа през март

785 безработни в област Добрич са постъпили на работа през март
На работа през март 2021 г. в област Добрич са постъпили 785 безработни лица. Над 85,0% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар.

През месеца в трудова заетост са устроени 98 младежи на възраст до 29 години, както и 21 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През март 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 944 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 791 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на селско, горско и рибно стопанство (219) и преработваща промишленост (214). Следват хотелиерство и ресторантьорство (195), търговия (42), държавно управление (33), образование (20), строителство (20). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 153 работни места.


Равнището на безработица в Добричка област през март 2021 г. е 6,80%1. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 431, с 279 лица по-малко спрямо март предходната година. В сравнение с февруари 2021 г. се отчита намаление от 0,48 процентни пункта в равнището на безработица. За сравнение, през март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е отчетено увеличение с 0,34 процентни пункта.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2 216. Равнището на безработица в града е 4,95%, при 4,44% за март месец на 2020 г., с 0,51 процентни пункта по-високо. В сравнение с февруари 2021 г. се отчита намаление от 0,43 процентни пункта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+