Изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

Изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица
Днес изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

На 5 май изтича срокът, в който годишна декларация подава всеки, който е получил през 2020 година доходи по извънтрудови правоотношения. В същия срок трябва да се извърши плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа, напомнят от офиса на НАП в Добрич.


От офиса на приходната агенция в града предупреждават гражданите, че ако са решили да подават декларацията си в последния ден, може да им се наложи да чакат на опашка. Затова от НАП съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи и да отложат посещенията си в офиса на ведомството, като използват електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код или електронен подпис. Освен по електронен път,  данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ гражданите могат да подадат в НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция. Декларациите могат да бъдат директно входирани и в 12 пощенски станции на територията на областта, където безплатно могат да се получат и необходимите формуляри.Офисът на приходната агенция в града работи  без прекъсване на обяд, като при необходимост ще се разкрият и допълнителни гишета за приемане на годишни декларации. Клиентите, които са решили да посетят офиса, трябва да се съобразят с въведения контролиран пропускателен режим и да  спазват необходимото отстояние.


 


От местния офис на приходната агенция напомнятоще, че  Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2021 г.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+