Община Генерал Тошево отпуска стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности

Община Генерал Тошево отпуска стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности
Снимката е илюстративна
През следващата учебна 2021-2022 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово кандидат-студенти и студенти по две медицински специалности. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

Със заповед на кмета на общината Валентин Димитров са определени броят на стипендиите и специалностите, по които трябва да се обучават кандидатите. За учебната 2021-2022 година се отпускат една стипендия за медицински лаборант и две – за медицинска сестра. Определеният размер на стипендията за обучаващ се за медицински лаборант е в размер на 350 лева, а за медицинска сестра – 400 лева.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:


1. Да имат постоянен адрес в едно от населените места, на територията на община Генерал Тошево.


2. Да са записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.


3. Да следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование, посочени в заповедта по чл.2, ал.2.


 4. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия кандидатите са записани във втора или последваща година на обучение общият успех от положените изпити през предшестващия семестър да не е по-малък от добър 4.00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.


Кандидат-стипендиатните могат да подават документи от 1 юли до 31 август.


Целта на тази инициатива е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината, както и да им се даде възможност да работят в Генерал Тошево и бъдат в полза на обществото.


Повече информация относно кандидатстването и необходимите документи може да намерите тук: https://generaltoshevo.bg/obshtinski-savet/naredbi 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+