Красимир Кирилов: За мен беше чест да бъда ръководител на област Добрич

Красимир Кирилов: За мен беше чест да бъда ръководител на област Добрич
Бившият областен управител на Добрич Красимир Кирилов с изявление по повод освобождаването му от длъжност. Той пожела на всеки следващ областен управител с приемственост да укрепва държавността и надгражда за благото на жителите на Добруджа.Уважаеми дами и господа,Скъпи жители на област Добрич,


 


Уважаеми дами и господа,


Скъпи жители на област Добрич,


За мен беше чест да бъда ръководител на област Добрич. Встъпвайки в длъжност на 1 юни 2017 г., приех с отговорност поста и с увереност, че заедно с екипа на Областна администрация и в съдействие с институциите на територията на цялата област – държавни и общински, неправителствен сектор и медии, граждани, ще мога да изпълнявам поверените ми законови правомощия и функции в духа на демократичните традиции за прозрачност и публичност на действията ми като представител на изпълнителната власт на регионално ниво.


Днес споделям с Вас своята убеденост, че съм работил с ясното съзнание да провеждам държавната политика, изпълнявайки Закона и вменените ми правомощия. Заедно с моя екип си поставихме за цел да осъществим приемственост, да надграждаме, да продължим добрите практики, да преодоляваме трудности и предизвикателства, да даваме своя принос за укрепване на държавността в област Добрич.


Благодаря на всички институции – техните ръководители и хората, работещи в тях, както и на екипа на Областна администрация, на медиите, всеотдайната работа при справянето с предизвикателствата по време на мандата ми. Благодаря и за възможността да работя за успеха на инициативи, които имат ключово значение с дългосрочен ефект за благоприятното развитие на област Добрич.


Уверявам ви, че работихме усърдно и с желание да бъдат оползотворени възможностите за по- добро бъдеще на хората от област Добрич. Пожелавам на всеки следващ областен управител с приемственост да укрепва държавността в област Добрич и надгражда за благото на жителите на Добруджа.


Красимир Кирилов


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+