Младежки работници и образователни медиатори проведоха картографиране в град Тервел

Младежки работници и образователни медиатори проведоха картографиране в град Тервел
В два последователни дни младежките работници и образователните медиатори към Младежкия център в Добрич са провели картографиране в град Тервел и с. Карапелит, с цел актуализиране на предходни данни в област Добрич.

Осъществени са били срещи с представители на ЦПЛР“ Малкият принц“, НЧ“Димитър Дончев-Доктора – 1893“, училищата СУ“Йордан Йовков“ и ПГТО „Дочо Михайлов“, НЧ "Доктор Йосиф Йосифов" 1884 и СУ "Никола Вапцаров". . Младежките работници са представили дейностите по проект Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“ и са обсъдили възможности за бъдещи съвместни инициативи.


Проведени са били и две неформални обучения на теми „Здравословен начин на живот“ и „Доброволчество: що е то?“ в СУ“Йордан Йовков“, град Тервел. 


Дейностите се реализират по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+