Възобновяват се посещенията на външни лица в институциите за предоставяне на социални услуги в Добрич

Възобновяват се посещенията на външни лица в институциите за предоставяне на социални услуги в Добрич
Това стана ясно от заповед на кмета на община Добрич Йордан Йорданов. Тя влезе в сила от 19 май.

До 31 май в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


От 25 до 31 май клубовете на пенсионера на територията на община Добрич възстановяват работата си, при спазване на мерките от съгласувания с РЗИ Добрич план за работа на клуба на пенсионера в условията COVID-19.


До 31 май настаняването в Дома за стари хора и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община Добрич да става съгласно указания на Агенция за социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+