Обявиха обществена поръчка за доставка на четири електробуса в Добрич

Обявиха обществена поръчка за доставка на четири електробуса в Добрич
Снимката е илюстративна
Открита е обществена поръчка за доставка на четири електробуса, монтаж и въвеждане в експлоатация на зарядни станции и маслен трансформатор в изпълнение на Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Изграждането на интелигентна транспортна система е част от инвестиционните мерки на проекта. Целта е  да се постигне подобряване на пропускливостта на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на градския транспорт чрез "умно" управление на светофарите. Системата за управление на трафика ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед натовареността им с превозни средства. 


Част от дейностите - обновяване на съпътстваща инфраструктура по бул. “Добричка Епопея" и обновяване на  30 спирки за обществен транспорт, вече са  завършени.


Проектът включва още нов подвижен състав  - електробуси, зарядни станции и трансформатор, система за управление на обществения транспорт, за които е обявената обществена поръчка.


Срокът за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособената позиция "Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 електробуса", е седем месеца от датата на влизане в сила на договора, по втора позиция, която касае монтирането на две  зарядни станции, също е 7 месеца. За въвеждането в експлоатация на силов маслен трансформатор не е посочен срок за изпълнение в месеци, но минималният срок не трябва да е по-кратък от 5 месеца, а максималният - не по-дълъг от 7 месеца. 


Максималният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 1 963 537 лева с ДДС. От тях за закупуване на четирите електробуса са разчетени 1 603 781 лева, за зарядните станции - 24 500 лева, а за трансформатора - 8 000 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+