Основен ремонт на канализационната мрежа ще се извърши по улиците „Батовска“ и „Кап. Димитър Списаревски” в Добрич

Основен ремонт на канализационната мрежа ще се извърши по улиците „Батовска“ и „Кап. Димитър Списаревски” в Добрич
Общинските съветници приеха днес предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община Добрич за 2021 година.

142 800 лева от различни дейности в Капиталовата програма на общината ще бъдат използвани за авариен основен ремонт на канализационна мрежа по улиците „Батовска“ и „Кап. Димитър Списаревски“.  Това решиха днес общинските съветници при актуализацията на Програмата за капиталови разходи. 


Гласувани бяха и други промени в Програмата. 26 802 лева ще послужат за повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „Йордан Йовков - 1870“.


По време на обсъждането постъпиха въпроси и предложения от общинските съветници. Детелина Николова постави въпроса какви действия ще бъдат предприети по коригиране на коритото на река Добричка с цел превенция от наводнения. По думите й тази тема е също е много належаща и актуална. 


Зам.-кметът Пенчо Керванов  посочи, че на 28 май ще бъде извършено обсъждане за предварителна оценка на деретата, които са със значителен риск.  „Нашата река Добричка попада във високата степен на риск, както от речно, така и от дъждовно наводняване. След това обсъждане ще се извърши паспортизация на реките в цяла България. От разговорите, които съм провел с Басейновата дирекция имам уверението, че нашата река е в потенциален риск и те също са притеснени по отношение на нейната реконструкция и ремонт на дерето” – заяви той. Инж. Керванов беше категоричен, че Общинската администрация ще направи всичко възможно да се намерят средства, за да се извърши корекция на река Добричка. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+