Нови заглавия от художествена и отраслова литература по проект

Нови заглавия от художествена и отраслова литература по проект
Библиотеката е сред одобрените за финансова подкрепа по Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на културата.

Предоставената финансова подкрепа по проекта за закупуване на нова литература е на стойност 15 000 лв. Списъкът на изданията, съобразен с Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници, съдържа заглавия от над 80 български издателства, като над 20% са заглавия от български автори. Изданията са от области, като художествена литература, художествена литература за деца и младежи, справочна и отраслова литература.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+