Със заем от 10 милиона лева Община Добрич ще извърши основен ремонт и рехабилитация на 70 улици

Със заем от 10 милиона лева Община Добрич ще извърши основен ремонт и рехабилитация на 70 улици
Община Добрич ще поеме дългосрочен дълг в размер на 10 000 000 лева за реализацията на инвестиционен проект “Основен ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“.

Основните булеварди - „Добруджа“, бул. „Русия“, бул. „25-ти Септември“, бул. „Добричка епопея“ и бул. „3-ти март“ са в добро техническо състояние. Приоритетно за тези булеварди остава ремонтът на мостовите съоръжения над бул. „Русия“ по бул. „Добруджа“  и над бул. „3-ти март“ по ул. „Войнишка“. За целта е започнато изготвяне на техническо задание, проектиране и остойностяване.


Голяма част от главните улици също са в добро техническо и експлоатационно състояние, като по тях Община град Добрич извършва текущи ремонти, свързани с изкърпване и полагане на хоризонтална маркировка.


Останалата част от уличната мрежа е в лошо състояние, което е причина не само за намаляване на проводимостта, но и за създаване на предпоставки за инциденти. Друг много важен фактор е състоянието на тротоарите. Трудното преминаване по тях се дължи на лоша настилка, липса на поддръжка през годините, както и на дървесната растителност по тях. Голям процент от причините за лошото състояние на улиците заемат невъзстановените щети след отстраняване на ВиК аварии.


Стремежът на Община град Добрич е подобряване на качеството на градската среда чрез подходящи инфраструктурни решения. Общината планира инвестиционна програма, с която да се извършат ремонт и рехабилитация на 70 улици на територията на града. Изборът на тези улици е направен след анализ на тяхното състояние, сигнали и жалби от граждани, свързаност между квартали, както и нови обществено-икономически промени, настъпили в града. 


От началото на годината в Община град Добрич е създадена работна група с участието на външни експерти. Тази група извърши оценка, както и подробно заснемане и установяване на видовете СМР, необходими за техния ремонт и рехабилитация.


В централната градска част ще бъдат ремонтирани улиците: „Хан Крум“, „Цар Иван Шишман“, „Тимок“, „Екзарх Антим І“, „Васил Априлов“, „Любен Каравелов“, „Адриана Будевска“, „Цар Борис ІІІ“, „Иван Вазов“, „Ген. Колев“, „Руен“, „Райко Даскалов“, „Захари Стоянов“, „Радецки“, „Люлин“, ‚Младост“, „Брацигово“, „Кап. Андреев“, „Майор Г. Векилски“, „Райко Цончев“, „Ален мак“, „Бачо Киро“, „П. Р. Славейков“, „Ерма“, „Тунджа“, „Арда“, „Янтра“.


В кварталите предвидените за ремонт улици са: „Вардар“, „Суха река“, „Росица“, „Боряна“, „Бойчо Огнянов“, „Каменица“, „Емона“, „Ясна поляна“, „Орфей“, „Теменуга“, „Ружа‘, „Цар Освободител“, „Димитър Ковачев“, „Горски извор“, „Надежда“, „Гривица“, „Тополите“, „Първомайска“, „Ивайло“, „Войнишка“, „Армейска“, „Железничарска“, „Катюша“, „Пробуда“, „Драва“, „Любимец“, „Хан Тервел“, „Крайовски договор“, „Силистра“, „Велико Търново“, „Оборище“, „Ген. Столетов“, „Вежен“, „Загоре“, „Димитър Списаревски“, „Бузлуджа“, „Кубрат“, „Стоил Войвода“, „Александър Кръстев“, „Ген. К. Манзей“, „III–ти път“ в местността „Лозята – Гаази Баба“.


Те ще бъдат ремонтирани със заем в рамер на 10 000 000 лева. Източници за погасяване на кредита са бюджетни средства на Община град Добрич, от генерирани собствени приходи и/или обща изравнителна субсидия и целеви трансфер за капиталови разходи. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+