Приеха реда и условията за сформиране на сборни групи в детските градини и ясли през летните месеци

Приеха реда и условията за сформиране на сборни групи в детските градини и ясли през летните месеци
Насоките за реда и условията на сформиране на сборни групи през летните месеци в детските градини и ясли бяха обсъдени на заседание, свикано от областния управител на Добрич Васил Карапанчев.

Проектът на решение беше представен от д-р Николинка Минчева – зам.-директор на РЗИ Добрич. „Тъй като в различните общини и детски заведения е различно, затова се спряхме на следния критерий - предлагаме сборни групи в детските градини да се сформират при посещаемост на и под 50 % от записаните по списък деца в групата в продължение на пет последователни дни. Броят на децата да бъде съобразен със здравните изисквания, като трябва да има осигурени най-малко 4 кв. м в общата площ на помещенията за всяко дете в детските градини. В детските ясли броят на децата да не надвишава 16, а в сборните кърмачески групи – 8. Трябва да се спазват мерките за дезинфекция на помещенията и прием на децата. Предлагаме персоналът, обслужващ всяка от сборните групи да бъде един и същ и не се сменя в продължение на три седмици“ – каза тя.


Зам.-кметът по хуманитарни дейности в Община град Добрич д-р Емилия Баева изрази мнение, че в сезон на отпуск и натрупана умора три седмици е дълъг период и предложи персоналът да не бъде сменян в продължение на две седмици, което беше одобрено от д-р Минчева. Зам.-директорът на РЗИ заяви още, че при сформиране на сборни групи в детските заведения общините трябва три дни преди образуването на такива писмено да информират РЗИ. След като не постъпиха други предложения областният управител Васил Карапанчев подложи на гласуване проекта за решение, който беше приет единодушно.


Преди да бъде закрито заседанието Карапанчев и д-р Минчева отправиха апел към представителите на общините и лечебните заведения за по-голяма активност по отношение на ваксинационния процес. Д-р Минчева обърна внимание, че сега, когато има налични всички видове ваксини, разкрити са кабинети за имунизация и работи системата за записване трайно се наблюдава слаб интерес от хората.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+