Свободни работни места в Добрич на 6 юли

Свободни работни места в Добрич на 6 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия          2


Главен експерт, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия           1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)           1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика          1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУП, НУПЧЕ, НУПИТ)        2


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)         1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно,Без образование             5


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно          1


Общ работник, Образование - Основно        1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно          3


Месач, Образование - Основно      4


Работник, кухня, Образование - Основно     1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно       1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно         4 


Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник готвач),Средно / Хранителни технологии (помощник готвач)          10


Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория),Средно (шофьор "В" категория)         1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално 2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Основно,Средно             1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг    10


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       5


Продавач-консултант, Образование - Средно       3


Секретар, Образование - Средно          1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно       10


Работник, пастировка, Образование - Средно    5


Продавач-консултант, Образование - Средно        1


Главен готвач, Образование - Средно 2


Общ работник, Образование - Средно        1


Барман, Образование - Средно 5


Готвач, Образование - Средно               2


Сервитьор, Образование - Средно        5


Помощник-готвач, Образование - Средно3   


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно2


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Технически секретар, Образование - Средно / Администрация и управление,Средно1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика3


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно3


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач),Основно1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно3


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно6


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)3


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално1


Общ работник, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+