Комисия разгледа постъпилите номинации за Съвета на децата

Комисия разгледа постъпилите номинации за Съвета на децата
Днес се проведе първо работно заседание на Комисия, назначена със заповед на областния управител Васил Карапанчев, за разглеждане на номинации от общините за попълване на Съвета на децата.

Заседанието беше председателствано от заместник областния управител Галин Господинов. В указания срок само Община град Добрич е представила номинация, като е предоставен протокол от разгледани номинации на трима ученици в категория индивидуално участие, обобщи пред членовете на Комисията постъпилите предложения. В дискусионна форма участниците в заседанието решиха да изискат писмено от Община град Добрич да представи мотивационното писмо на номинирания кандидат, за да извърши своята оценка за него, съгласно изискванията. 


Общо три са били номинираните деца, всички в едно направление „индивидуално участие“, които Община град Добрич е разгледала  и класирала – Елена Миленова Христова – ЧПГТП „Р. Цончев“, Ивелина Ивайлова Иванова – ЧПГТП „Р. Цончев“, Виктория Миленова Златева – СУ „П.Р. Славейков“. Номинацията след оценяването е за Виктория Златева. Следващото заседание на Комисията е насрочено за 27.07.21 г., след което предложението ще бъде изпратено до ДА „Закрила на детето“, където се извършва национално оценяване на номинираните.


Припомняме, че Съветът на децата е създаден през 2003 г. като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата. В Съвета на децата има представители (титуляр и заместник) на 28-те административни области в България, като също така е дадена възможност за включване и на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 г. до 16 г. включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор, която протича на три нива - общинско, регионално и национално. Съветът на децата провежда заседания до четири пъти годишно. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови деца.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+