Община Добрич кани на публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета за 2020 година

Община Добрич кани на публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета за 2020 година
Председателят на Общински съвет град Добрич Нивелин Радичков кани местната общност да участва в публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 26 юли, от 14.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex  имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.


Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2020 г. и годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи за 2020 г. на Община град Добрич могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 26.07.2021 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+