Свободни работни места в Добрич на 19 юли

Свободни работни места в Добрич на 19 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Директор дирекция, община, Образование - Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (История)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина          6


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)          2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ)          2


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)             1


Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопедия)              1


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология                         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)              1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Филология (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ)         1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно             3


Месач, Образование - Основно                4


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно              4


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно           1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно              1


Работник, кухня, Образование - Основно           1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Основно         3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно        1


Тракторист, Образование - Основно (тракторист),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства       1


Общ работник, Образование - Основно (шофьор "В" категория),Средно (шофьор "В" категория)         1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование        15


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално          2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно           1


Общ работник, Образование - Основно,Средно           1


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          5


Продавач-консултант, Образование - Средно          1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно          1


Помощник-готвач, Образование - Средно         3


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно          1


Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, Образование - Средно        1


Работник, пастировка, Образование - Средно       5


Подготвител, горница на обувки, Образование - Средно       2


Касиер, Образование - Средно      3


Ръководител, отдел по продажбите, Образование - Средно      2


Общ работник, Образование - Средно      1


Готвач, Образование - Средно       2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно       2


Секретар, Образование - Средно        1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно       10


Продавач-консултант, Образование - Средно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно        3


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)        2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство     2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         3


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Професионален колеж / Електротехника и енергетика          2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Икономически науки,Висше / Икономика         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           1


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно         2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно (шофьор "С" категория)          1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       3


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно          1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач),Основно         1 


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно          1


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно,Основно         2


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно           3


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно          3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно           6


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно        3


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)          2


Филиал Балчик


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Информационни Технологии)          1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално             2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално             1


Общ работник, Образование - Основно              1


Камериер/камериерка, Образование - Основно              1


Филиал Добричка


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно         2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+