Белите щъркели в Добруджа се готвят за първия полет

Белите щъркели в Добруджа се готвят за първия полет
В област Добрич има около 60 двойки бели щъркели. Това сочи преброяването на гнездящите птици през 2015 година. По думите на Михаил Илиев от Дружеството за защита на птиците това е една от най-ниските числености на ниво област в страната.

„Добруджа е един безовден район, почти няма никакви влажни зони, микроязовири и течащи води, а щъркелите търсят именно такива местообитания и се заселват в близките населени места, главно заради храната. Въпреки че са адаптивни към различните типове храна, те предпочитат най-много земноводни влечуги. Определени двойки са специализирани да се хранят с гризачи и насекоми. Почти няма населени места в региона, в които има една или две двойки щъркели” –сподели той.


Илиев допълни, че селото с най-много гнездящи щъркели в областта е Ново Ботево, то е погранично село между община Добричка и Каварна. Там са се заселили между 6 и 8 двойки, като броят им варира през годините. 


„Наблюдава се увеличение на вида в страната с около 500 в сравнение в предходното преброяване през 2005 година. Към 2015 са около 5500 двойки. Това е една трайна тенденция за увеличаване на числеността на птиците. В нашата област популацията е сходна с тази през 2005 година – 60 двойки” – каза още Илиев.


В края на юли месец предстои излитането на малките от гнездата. 


„Обикновено щъркелите имат от 2 до 4 малки. Всяка година ги отглеждат, като понякога е възможно да е само едно, а понякога 5. Всичко зависи от конкретната година, какви са възможностите за набавяне на храна, от което зависи колко малки ще могат да изхранят. Имали сме случаи и на 5 малки и на едно, а дори понякога да са неуспешни и да не успеят да създадат поколение” – сподели още природозащитникът. 


Михаил Илиев е категоричен, че в момента младите щъркели се намират в критичен период – предстои им първия полет. 


Това най-често се случва в дните след 20-22 юли до първите дни на август. Тогава малките правят първия си полет, като преди да полетят те дни наред правят сухи тренировки в гнездото, като размахват криле и се вдигат до един метър над него. Тренират мускулатурата на крилете си, за да бъдат подготвени за първия си полет извън гнездото” – каза още той. 


Възможно е при първия полет птиците да попаднат в непривично за тях място, например в двор на селска къща. 


„Хубаво е хората да наблюдават птиците и да следят дали малкото се вижда и ако липсва повече от няколко дни да го потърсят. Младите птици се различават лесно от възрастните по цвета на човката и краката. Той не е червен както при възрастните, а е черен. По размер младите са като възрастните, почти нямат  разлика. Ако има случаи млади птици да бъдат намерени, ранени, със счупени крила и изнемощели, е добре хората да потърсят Центъра за защита на природата и животните в Добрич или РИОСВ във Варна, която като държавна институция може да помогне на бедстващи или ранени защитени видове птици. Това е най-разумния начин, защото човек дори  да ги хване, не виждам с какво би могло да им помогне, освен да ги премести, за да не са в близост до други животни, които биха могли да им навредят. Тогава може да се изведе щъркела на открито, на ръба на населеното място, в нива. Няма как да се качи отново в гнездото, защото това трябва да се извърши с висока вишка, но пак е опасно, защото там тече ток” – сподели още Михаил Илиев. 


За съжаление в този период също младите птици кацат на съседни стълбове до гнездото, които най-често не са обезопасени и могат да загинат от токов удар. Това се случва и при възрастните птици. 


„Ако дълго време се наблюдава птица, която е неориентирана, е добре да се сигнализира и да й се помогне най-адекватно, за да се върне в природата. Младите птици в началото летят само в един определен периметър около селото и се връщат всяка вечер. Това, че ги няма за известно време, не значи, че няма да се върнат, но ако ден или два липсват, значи, че нещо се е случило и има някакъв проблем” – посочи още той. 


Най-често малките успяват да излетят, самите птици разбират кога са достатъчно укрепнали, имат нужното оперение и са готови за полет. 


„Много щъркели минават над нашия регион и могат да се наблюдават от обикновените хора. Това е един изключителен природен спектакъл. Миграцията на птиците е едно от чудесата на природата и е нещо, което се помни за цял живот” – заяви той. 


На няколко места в областта има и черни щъркели. Те не живеят в населените места, дистанцират се от хората, възможно е да прелетят над градовете, но това са единични случаи. 


„Като цяло белият щъркел е познат в цяла Европа, по-голямата част от цялата му популация е локализирана в Европа и е вид, който всички познават. Още децата в детската градина знаят за щъркелите, те са възпяти в редица песни и в много стихотворения. Те са неотменна част от нашата народопсихология като европейци. Най-големите популации са в централна и северна Европа. Счита се, че в Полша се размножават най-много видове диви щъркели. Вида е в добро състояние и се увеличава, дано тази тенденция продължи и да го виждаме все повече около нас” – каза в заключение Михаил Илиев от Дружеството за защита на птиците.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+