Инспекцията по труда в Добрич напомня, че работата в жегите създава риск от тежки трудови инциденти

Инспекцията по труда в Добрич напомня, че работата в жегите създава риск от тежки трудови инциденти
По повод прогнозите за опасно горещо време, Дирекция „Инспекция по труда“със седалище Добрич отново напомня на работодателите, че законът им вменява задължението да въведат мерки за минимизиране на риска при работа в прегряващ микроклимат.

Работата при високи температури, освен че намалява работоспособността и създава риск за инфаркти и инсулти, е предпоставка и за тежки трудови инциденти най-вече заради забавените рефлекси на работещите. Поради тази причина Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич съветва дори при работа на открито такива мерки да бъдат въведени, макар че работодателите все още не са задължени, тъй като подаденият код за опасни климатични явления е жълт.


Подробно задълженията на работодателите, както и предложения за мерки, които могат да предприемат, са разписани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Съгласно нея, независимо от кодовете за опасни климатични явления, при работа на закрито са регламентирани оптимални температури в работните помещения, които могат да бъдат между 18 и 25 градуса според типа работа. При определени условия са определени и допустими температури, които могат да достигнат и до 33 градуса.


При работа на открито мерките са задължителни при подадени оранжеви и червени кодове.


Още информация за безопасността при работа в прегряващ микроклимат е публикувана на сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/11569.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+