Туристите, посетили област Добрич през май, са предимно от Румъния, Германия и Украйна

Туристите, посетили област Добрич през май, са предимно от Румъния, Германия и Украйна
През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 65 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.3 хил., а на леглата - 7.3 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май  2021 г., е 30.1 хиляди. Българските граждани са реализирали 21.4 хил. нощувки, а чуждите - 8.7 хиляди. 


Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2021 г. достига 13.1 хил., като 76.9% от тях са български граждани, които са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 3.0 хил. и са реализирали средно по 2.9 нощувки. 


Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 13.2%. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (75.5%), Германия (3.2%) и Украйна (2.9%).


Приходите от нощувки през май 2021 г. достигат 1 832.5 хил. лв., като 63.9% са от български граждани, а 36.1% - от чужди граждани.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+