Българското дружество за защита на птиците маркира със сателитен предавател малък креслив орел край с. Александрия

Българското дружество за защита на птиците маркира със сателитен предавател малък креслив орел край с. Александрия
В края на миналата седмица в района на защитената зона „Суха река” край с. Александрия екип на Българското дружество за защита на птиците маркира със сателитен предавател малък креслив орел. Младата птица, все още не е била излетяла от гнездото, но е била напълно готова за първия си полет.

Тази е една от многото дейности по проект „Земите и горите на орела” на дружеството в партньорство с Изпълнителната агенция по горите. 


„Този проект е на практика продължение на предишен проект, който завърши успешно през 2019 година за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България. Предишният проект беше локализиран предимно в Южна България, то сега дейностите са насочени към Североизточна България, тъй като в нашия регион този вид е със сравнително добра популация и висока численост” – каза пред Добрич онлайн Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците. 


У нас има повече от 500 двойки от вида малък креслив орел, 50 от тях са локализирани в област Добрич. Най-често орлите гнездят в широколистните гори в две зони, защитени от Натура2000 – „Суха река” и Батовската долина. 


С този проект БДЗП цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел, чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителните местообитания на вида, както и създаване на нови. 


„В дългосрочен план това ще осигури опазването на вида, който е защитен и приоритетен в Европа. По-голямата част на вида е локализирана именно тук.  Проектът ще се осъществява на около 20 защитени зони, някои от тях са в Североизточна, а други в Югоизточна България” – сподели Илиев.


По думите му сред целите на проект са от една страна подобряване на информацията за вида и неговите местообитания, създаване на устойчива основа за дългосрочно опазване чрез различни изследователски техники, поддържане и увеличаване на местата за гнездене и хранене, чрез прилагане на добри практики за управление на горите и откритите площи в горски територии. 


„Видът гнезди в широколистни гори, но не се храни там, а в околните местообитания – пасища и земеделски земи. Само по себе си опазването на горите гарантира гнездене на вида, но не е достатъчно, за да се среща на определено място, необходим е и хранителния ресурс, който той си набавя на други места. В нашия регион има също немалък брой полезащитни пояси, които ще бъдат възстановени, като това един от елементите за възстановяване на местообитанията и създаване на нови” – каза още природозащитникът. 


Маркирането на птиците с предаватели служи и за идентифициране на основните заплахи за вида. 


„Миналата година в Югоизточна България бяха маркирани три млади малки кресливи орела. Те дават информация и изпращат координати, които достигат до нашите компютри, данните са публични и могат да се видят на сайта на проекта, който се казва Eagle Forests. Там може да се прочете повече за проекта и извършваните дейности” – сподели Михаил Илиев. 


Той допълни, че тази година са били маркирани още няколко птици. 


„Това са птици, които извършват миграция подобно на щъркелите и лястовиците. Те зимуват в южните части на Африка и извършват много дълги и продължителни миграции през есента и пролетта. Техният път, местата за почивка и местата, на които се задържат повече време чрез сателитните предаватели стават известни” – каза още Илиев. 


Ако има случаи на гибел на някоя от птиците, може да се отиде до координатите, да се намери птицата и да се разбере причината за смъртта. 


„Това е нещо, което е изпробвано и работи добре и при други хищни птици – царския орел и някои от видовете лешояди, които се срещат в Европа. На база на данните от предавателите на загиналите птици се определят и набелязват заплахите, които са приоритетни за работата на дружеството в бъдеще. Обикновено заплахите при хищните птици са кацане на необезопасени стълбове, по които тече ток, залагане на отровни примамки с цел отравяне на вълци и чакали, но така най-вече се отравят хищните птици, защото те първи откриват натровеното месо. 


„Опитваме се да установим и маркираме колкото се може повече местообитания и гнезда. В определен диаметър около гнездото няма да се сече, за да не се променя местообитанието и птиците да останат там. За това трябва време, работата е доста трудна и сложна, орлите имат огромни територии, като голяма част са точно в широколистни гори и да се намери едно гнездо е доста сложна задача. Вече сме намерили немалко гнезда, но работата продължава” – каза в заключение Михаил Илиев.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+