Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г.

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 20.09.2021 г. от 15.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX

 


На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г.


Публичното  обсъждане ще се проведе на 20.09. от 15.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузъра, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.


Становища и предложения за актуализацията на бюджета на Община град Добрич за 2021 г. могат да се представят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 20.09.


За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.


С материала за публичното обсъждане можете да се запознаете на интернет страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg 


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+