Сдружение МИГ - Добричка с два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони

Сдружение МИГ - Добричка с два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони
Срокът за изпълнение на договорите е до лятото на 2023г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа нови два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Първият е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен– между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Светлан Великов, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.


Проектът е именуван „Закупуване на земеделска техника”. Стойността му е 133 618,87 лв. Проектът включва следните инвестиции: Трактор NEWHOLAND T5.110 ЕС Т48 TMR и гуми с джанти


Основната цел на инвестицията е да повиши конкурентоспособността на стопанството чрез осигуряване на собствени материални активи, да намали зависимостта на стопанството както от външни доставчици на услуги, така и от метеорологичните условия, да подобри пазарната позиция на бенефициента при реализация на лавандулата и зеленчуците. Сред ползите от инвестицията са още спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни емисии.Вторият договор МИГ Добричка е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и «АГРОДЖЕЙ» ООД, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г. 


Проектът цели създаване на трайни насаждения от лавандула и закупуване на селскостопанска техника за обработката им. Стойност на проекта: 138 374,82 лв. Проектът включва следните инвестиции:


трактор NEWHOLLAND TD5.85 86 к.с. – 1 брой


пръскачка щангова 12 м тип Х JARMET 1000L P328/3 – работна ширина 12 м. – 1 брой


ремарке РЕМБИ AT2RT4 – 2 броя


челен товарач INTERTECH – 1 броя


вилица силажна INTERTECH 1,5 M – 1 броя


машина за косене и прибиране на лавандула МПЛ Магдалена – 1 борй


разсад лавандула сорт Севтополис – 100000 броя


Цели на проектното предложение е създаване на машинен парк и намаляване зависимостта на стопанството от външни доставчици на услуги, както и от метеорологичните условия при отглеждането на зеленчуци –при процесите по обработка на почвата следва да се спазват срокове и технология за да има качествена продукция. Сред целите на инвестицията са и осигуряване на модерна техника, която да даде възможност за използването на по-качествени и устойчиви сортове, предвид климатичните промени в последните години и намаляване на себестойността. 


Средставата ще бъдат изпозлвани и за увеличана ване  отглежданите площи с лавандула, увеличаване на продукция – посредством увеличаване добивите от декар, подобряване условията на труд в стопанството и подобряване на пазарната позиция и реализация при спазване на европейските стандарти по отношение на опазване на околната среда чрез намаляване на изхвърлените вредни емисии.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+