Българските пожарникари честват своя професионален празник

Българските пожарникари честват своя професионален празник
С решение на Министерския съвет на Република България, през 1995 г. датата 14 септември е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.


С това е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.


По този повод в периода от 14 до 18 септември ще се проведе традиционната седмица на пожарната безопасност. Mероприятията са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на ПБЗН, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР. С планираните събития по области може да се запознаете тук. 


На днешната дата се е състоял Първият пожарникарски събор в гр. София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното  дело в страната. Съборът се открива от най-възрастния пожарен командир Г. Атанасов от Пловдив.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+