Срокът за подаване на предложения за Годишните награди „Добрич“ по повод Деня на народните будители, е 20 септември

Срокът за подаване на предложения за Годишните награди „Добрич“ по повод Деня на народните будители, е 20 септември
Всяка година този приз отличават ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката


Община град Добрич напомня, че срокът за подаване на предложения за носители на  Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката по повод 1 ноември – Ден на народните будители, е 20 септември т.г.


Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката се връчват всяка година и имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката. 


Правилникът за присъждане на Годишните награди „Добрич“ е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и е на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 и ал. 2, т.7 от ЗЗРК.


 Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община Добрич.


На основание чл. 9 (1) от Правилника имате възможност до 20 септември 2021 година да представите писмено Вашите мотивирани предложения до кмета на Община град Добрич за носители на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката.


Наградите ще се присъждат за постижения през периода от 1 септември 2020 г. – 1 септември 2021 г.


Можете да направите и предложение за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите.


Предложенията се подават  в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+