Свободни работни места в Добрич на 15 септември

Свободни работни места в Добрич на 15 септември
Свободни работни места в град Добрич, обявени от Бюро по труда - Добрич:ДБТ - Добрич


Библиотекар,  образование -  Висше 2


Учител, практическо обучение 1


Фелдшер, образование -  Висше / Здравни грижи 1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование -  Висше / Изобразително изкуство  1


Учител, теоретично обучение, образование -   "Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и автоматика"  1


Лекар, образование -   Висше / Медицина   6


Директор, детска градина, образование -   Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)  1


Учител, ресурсен, образование -   Висше / Педагогика (Специална педагогика)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование -  Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология, 1 и 2 ПКС  )1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,  образование -  Висше / Филология (Английска филология)Английски   1


Гладач, образование -   Начално, Основно   4


Пакетировач,  образование -  Основно   1


Работник, сглобяване на детайли, образование -    Основно   4


Товарач, трупи и друг дървен материал,  образование -  Основно  2


Работник, сглобяване на детайли, образование -      Основно   1


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, образование -      Основно  1


Работник, кухня, образование -     Основно   3


Санитар,Основно, образование -   Начално   1


Оператор, селскостопански машини, образование -   Основно,Професионална квалификация / 1


ПакетировачОсновно, образование -   Средно   3


Машинен оператор, обувно производствоОсновно, образование -  Средно  1


ШлосерОсновно, образование -   Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2


СтругарОсновно, образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  1


Администратор, хотел, образование -   Средно 2


Снабдител, доставчик, образование -     Средно  1


Обслужващ, магазин , образование -     Средно   3


Помощник-възпитател, образование -    Средно  1


Продавач-консултант , образование -     Средно  3


Шофьор, товарен автомобил, образование -      Средно   2


Кредитен специалист, банка, образование -     Средно   1


Чистач/ Хигиенист, образование -        Средно  1


Барман, образование -  Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование -  Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)1


Сервитьор, образование -  Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4


Птицевъд, образование -   Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство  2


Диспечер, транспортни средства, образование -   Средно / Други неопределени специалности  1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, образование -   Средно / Електротехника и енергетика   3


Стоковед, образование -  Средно / Икономически науки,Висше / Икономика1


Шлосер, образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Монтажник, образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно1


Монтьор, земеделски машини, образование -  Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство   1


Крояч, обувни изделия, образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно   2


Шивач, образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Машинен оператор, шиене на обувки, образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  6


Крояч, обувни изделия, образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,  Основно   6


Машинен оператор, шиене на обувки, образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,  Основно   2


Машинен оператор, шиене на облекла, образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,  Средно  1


Счетоводител, оперативен, образование -  Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)   1


Камериер/камериерка, хотел, образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Основно   4


ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, образование -  Средно   2


Офис мениджър, образование -  Средно,Висше / ИкономикаАнглийски, Немски  1


Животновъд, образование -  Средно,  Основно   1


Оператор, въвеждане на данни, образование -  Средно,Средно / Други неопределени специалности 2


Шивач, мъжко/дамско облекло, образование -  Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи   4


Машинен оператор, шиене на облекла, образование -  Средно,Средно / Производствени технологии– текстил, облекло, обувки и кожи (шивач), Основно  3


Шивач, образование -   Основно   4


Домашен санитар, образование -   Основно 5


Домашна помощница, образование -   Средно   1


Машинист, еднокофов багер, образование -  Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини )  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+