111 първокласници прекрачиха праговете на училищата в община Тервел

111 първокласници прекрачиха праговете на училищата в община Тервел
1199 са учениците в осемте училища в община Тервел. От тях 523 са в СУ „Й. Йовков“, 132 в ОбУ „Васил Друмев“ с. Орляк, 95 в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер, 75 в ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци, 65 в ОУ „Христо Ботев“ с. Зърнево, 54 в ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена, 36 в НУ „Христо Ботев“ с. Каблешково и 209 в ПГТО „Дочо Михайлов“ в Тервел.

От седемте общински училища едно е начално (училището в с.Каблешково), две са обединени- в с.Коларци и в с.Орляк (едното от обединените училища, това в с.Коларци е и средищно), едно от училищата- това в с.Нова Камена  е основно,защитено и средищно, две училища – в Безмер и Зърнево са основни и едно училище, в общинския център Тервел е средно средищно– СУ „Йордан Йовков“. 


Първокласниците през тази учебна 2021/2022 година са 111, което е с 4 повече от предходната година. Общината осигури под формата на подарък за първия учебен ден на всички първолаци пълен пакет от училищни помагала,тетрадки с квадратчета и редове,химикали, боички и т.н.


386 са децата е детските градини на територията на община Тервел. Има драстично намаление в списъка на ДГ „Здравец“ в кв.“Север“. При останалите детски градини броят на децата е намален с 11, спрямо миналата година. 


Малчуганите ще бъдат разпределени в дванадесет детски градини, както следва: ДГ1 „Детелина“ гр. Тервел- 65, ДГ2 „Здравец“ гр. Тервел- 41, ДГ3 „Първи юни“ гр. Тервел- 69, ДГ с. Поп Груево- 17, ДГ с. Безмер- 37, ДГ с. Коларци- 17, ДГ с. Ангеларий- 12, ДГ с. Жегларци- 13, ДГ с. Зърнево- 36, ДГ с. Орляк- 40, ДГ с. Градница- 17, ДГ с. Каблешково- 12, ПГ при НУ с. Каблешково- 12. И тази година всички детски градини и детска ясла ще бъдат безплатни за гражданите, като разходите за отглеждане на децата в детските градини и ясли ще бъдат поети от Община Тервел и от проект „АПСПО“ по ОП НОИР. След като през 2017 г. бе въведено обучение с логопед, за първи път от тази учебна година стартира обучение с местен ресурсен учител и психолог за децата от детските градини. До сега тази услуга се предлагаше с помощта на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Добрич.


В центъра за подкрепа за личностно развитие „Малкият принц“ , след провеждането на традиционните двумесечни летни занимания с деца по програма „Наше лято“, служителите излязоха в заслужен отпуск през месец септември, тъй като при тях учебната година стартира на първи октомври. Общинският детски комплекс, и през настоящата учебна година запазва всички свои школи и състави – „Балет каприз“, Вокална студия Тервел, школа по приложно и изобразително изкуство, клуб по автентичен фолклор и етнография, школа по керамика, школа по природни науки и школа по математически науки, школа по шах. 


Всички учители, ученици и медицински лица пътуват напълно безплатно. Транспортът е организиран по няколко начина – с училищни автобуси, с транспортни фирми, с обществен и  с личен транспорт.


Медицинските лица са шест , като поради малкия брой деца и ученици в училищата и детските градини, е осигурена работа за медицинския персонал по график.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+