Община Каварна получи награда от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Община Каварна получи награда от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
На поредния конгрес на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите са били наградени шест български общини, сред които е и Каварна.

Наградите са за добро сътрудничество. Грамота и плакет от председателя на Съюза бяха връчени на кмета на общината Елена Балтаджиева, чрез Стойка Георгиева, председател на Дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите – Балчик, което обслужва общините Балчик и Каварна.


Основната дейност и цел на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалитее да защитава военноинвалидите и военнопострадалите, като специфична категория български граждани-пострадали при изпълнение на конституционните си задължения, да ги подпомага при интегрирането им в обществото, да ги подпомага при решаване на социални, здравни, финансови и други проблеми.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+