Държавна агенция „Закрила на детето“ търси „Посланик на доброто“ с конкурс

Държавна агенция „Закрила на детето“ търси „Посланик на доброто“ с конкурс
Срокът за участие е до 26 октомври 2021 г


За поредна година Държавна агенция „Закрила на детето" (ДАЗД) организира две конкурсни инициативи - отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство", и наградата „Посланик на доброто". Наградите се присъждат всяка година като признание за развитие и утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за щастливо детство. 


Областният управител Васил Карапанчев уведоми писмено общините, неправителствени организации, Регионален инспекторат по образование и Регионална дирекция „Социално подпомагане" за инициативите и приканва всички, имащи отношение към грижата за децата и създаването на условия за тяхното пълноценно развитие да се включат в конкурса или да номинират кандидати. Номинации се приемат до 26 октомври 2021 г.


Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство се връчва за постижения в четири категории:


     1. Устойчиво развитие;


     2. Успешна промяна;


     3. Значима иновация;


     4. Значимо партньорство.


За отличието могат да кандидатстват или бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, читалища и др. Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.


Участието в конкурса става чрез попълването на формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето - https://sacp.government.bg . Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията.


 Наградата „Посланик на доброто" се връчва на личности, включително и деца, граждански организации допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение. С инициативата ДАЗД търси истории за сторено добро от цялата страна, като най-вълнуващите от всички ще бъдат заснети и популяризирани от Агенцията. За участие могат да се изпращат истории за сторено добро с обем: до една стандартна страница за всяка история - A4, 2500 знака; в срок до 26 октомври 2021 г., като се посочи и лице за контакт.


Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на https://sacp.government.bg .


Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти, общественици, представители на медиите и др.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+