Чуждестранните туристи, посетили област Добрич през юли, са предимно от Румъния и Украйна

Чуждестранните туристи, посетили област Добрич през юли, са предимно от Румъния и Украйна
През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 10.3 хил., а на леглата - 22.2 хиляди.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли, е 360.1 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 231.2 хил. нощувки, а българските - 128.9 хиляди.


Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли достига 89.7 хил., като 57.0% от тях са чужди граждани, които са реализирали средно по 4.5 нощувки. Българските граждани са 38.5 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки.


Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 52.6%. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (71.1%) и Украйна (5.6%).


Приходите от нощувки през юли 2021 г. достигат 30 100.7 хил. лв., като 67.3% са от чужди граждани, а 32.7% - от български граждани.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+