Свободни работни места в Добрич на 11 октомври

Свободни работни места в Добрич на 11 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)          1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП, ПУПЧЕ)     1


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)         1


Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии          1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование          4


Изпълнител, Образование - Начално,Основно,Средно  1


Работник, кухня, Образование - Основно           5


Санитар, Образование - Основно  1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно          1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно         3


Шивач, обувки, Образование - Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно             1


Фрезист, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Основно             1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно               1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно            1


Монтьор, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно             2


Общ работник, Образование - Основно,Средно          1


Образователен медиатор, Образование - Основно,Средно,Висше      1


Готвач, Образование - Средно            1


Администратор, хотел, Образование - Средно          2


Специалист, Образование - Средно     1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно               1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно  1


Монтажник, дограма, Образование - Средно            2 


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)         2


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)                1


Огняр, Образование - Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)             1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       5


Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)                   1


Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )              1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)               1


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)                  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)            1


Оператор, преса за метал, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно                1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно             10


Монтажник, метални конструкции, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно                 1


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно               2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно               6


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                    1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно              6


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно                  1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно                 2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина        2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно              5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно               3


Работник, кланица, Образование - Средно,Основно        2 


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         10


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно           2


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            5


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно                 2


Филиал Балчик


Педагог, Образование - Висше / Педагогика              1


Социален работник, Образование - Висше / Социални дейности (Социални дейности)        1


Възпитател, Образование - Средно           5


Социален работник, хора с увреждания и социални услуги, Образование - Средно                 1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)           1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно             1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално            1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+