МИГ Добричка подписа договор за предоставяне на финансова помощ на земеделски стопанин за техника за производство на оцет

МИГ Добричка подписа договор за предоставяне на финансова помощ на земеделски стопанин за техника за производство на оцет
Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР.

Стойността на проекта "Закупуване на технологично оборудване за производство на ябълков оцет от ЗП Христо Недков”е 61 457,98лева. Той включва инвестиции в оборудване за производство на ябълков оцет – пълнячна машина с 4 глави, затваряша машина, етикетираща двустранна машина с термотрансферен принтер и компресор. 


Основна цел на проектното предложение е скъсяване на веригата на доставките и „затваряне на цикъла“, като целият процес по преработка от суровината до крайния продукт да се извършва в рамките на стопанството на ЗП Христо Недков.


Крайният срок за изпълнение на инвестициите по договора е 30 юни 2023г.Крайният срок за изпълнение на инвестициите по договора е 30 юни 2023г.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+