Свободни работни места в Добрич на 13 октомври

Свободни работни места в Добрич на 13 октомври
Свободните работни места, обявени от Бюрото по труда Добрич


ДБТ:


Зареждач, материали и полуфабрикати            3


Зареждач, материали и полуфабрикати            3


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи                 1


Машинен инженер,Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)           1


Лекар,Образование - Висше / Медицина           6


Учител, детска градина,Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП, ПУПЧЕ)              1


Учител, Образование - Висше / Филология (Английска филология)                  1


Химик,Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии              1


Животновъд,Образование - Начално,Без образование             4


Изпълнител,Образование - Начално,Основно,Средно            1


Работник, кухня,Образование - Основно5


Обслужващ, магазин, ОбразованиеОсновно5


Работник, сглобяване на детайли,ОбразованиеОсновно1


Шивач, обувки,ОбразованиеОсновно (шивач),Средно4


Стругар, ОбразованиеОсновно 1


Фрезист, ОбразованиеОсновно 1


Шлосер,ОбразованиеОсновно /1


Разкройчик, метал, ОбразованиеОсновно 1


Монтьор, обувки, ОбразованиеОсновно 2


Общ работник,ОбразованиеОсновно,Средно1


Образователен медиатор, ОбразованиеОсновно,Средно,Висше1


Учител, общообразователен учебен предмет , Образование Висше / Филология (Немска филилогия)Немски1


Монтажник, дограма, ОбразованиеСредно2


Кредитен специалист, банка,ОбразованиеСредно1


Специалист,ОбразованиеСредно1


Обслужващ работник, промишлено производство,ОбразованиеСредно1


Администратор, хотел,ОбразованиеСредно2


Готвач,ОбразованиеСредно1


Барман,Образование Средно (Барман)2


Заварчик, ОбразованиеСредно (Заварчик) 1


Огняр,ОбразованиеСредно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)1


Сервитьор, ОбразованиеСредно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Огняр, ОбразованиеСредно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)1


Животновъд,ОбразованиеСредно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )1


Огняр,ОбразованиеСредно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)1


Завеждащ, административна служба, ОбразнованиеСредно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)1


Шлосер,ОбразованиеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Оператор, преса за метал, ОбразованиеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно1


Оператор, производство на акумулатори, ОбразованиеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно10


Леяр, детайли от олово за акумулатори, ОбразованиеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно2


Машинен оператор, шиене на обувки,ОбразованиеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Производител, обувки (ръчно), ОбразованиеСредно 1


Крояч, обувни изделия, Образование Средно  6


Машинен оператор, шиене на облекла, ОбразованиеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Крояч, обувни изделия,ОбразованиеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно2


Птицевъд,ОбразованиеСредно 2


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно 5


Готвач,ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Работник, кланица, ОбразованиеСредно,Основно2


Работник, зареждане на акумулатори,ОбразованиеСредно,Средно   10


Машинен оператор, шиене на облекла,ОбразованиеСредно,Средно 2


Аранжор, витрини/щандове, ОбразованиеСредно,Средно / Търговия на едро и дребно4


Касиер, ОбразованиеСредно,Средно / Търговия на едро и дребно5


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+