Свободни работни места в Добрич на 14 октомври

Свободни работни места в Добрич на 14 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Зареждач, материали и полуфабрикати,3


Зареждач, материали и полуфабрикати3


Фелдшер, ОбразованиеВисше / Здравни грижи1


Ръководител, компютърен кабинет, ОбразованиеВисше    1


Машинен инженер, Образование Висше / Машинно инженерство 1


Лекар, ОбразованиеВисше / Медицина6


Учител, детска градина, ОбразованиеВисше / Педагогика (ПУП, ПНУП, ПУПЧЕ)Английски1


Учител, общообразователен учебен, Образование  Английски1


Химик, ОбразованиеВисше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии1


Животновъд, ОбразованиеНачално,Без образование4


Изпълнител, ОбразованиеНачално,Основно,Средно1


Обслужващ, магазин, ОбразованиеОсновно5


Работник, сглобяване на детайли, ОбразованиеОсновно1


Работник, кухня,Образование Основно5


Шивач, обувки, ОбразованиеОсновно (шивач),Средно 4


Стругар, ОбразованиеОсновно 1


Фрезист, ОбразованиеОсновно  1


Шлосер, ОбразованиеОсновно 1


Разкройчик, метал, ОбразованиеОсновно 1


Монтьор, обувки, ОбразованиеОсновно 2


Общ работник, ОбразованиеОсновно,Средно1


Образователен медиатор, ОбразованиеОсновно,Средно,Висше1


Учител, общообразователен учебен предмет,Образование  / Филология (Немска филилогия)Немски1


Готвач,Образование Средно1


Монтажник, дограма,Образование Средно2


Кредитен специалист, банка, ОбразованиеСредно1


Администратор, хотел, ОбразованиеСредно2


Обслужващ работник, промишлено производство, ОбразованиеСредно1


Барман, ОбразованиеСредно 2


Заварчик, ОбразованиеСредно 1


Огняр, ОбразованиеСредно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)1


Сервитьор, ОбразованиеСредно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Животновъд, ОбразованиеСредно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, ОбразованиеСредно / Други неопределени специалности (огняр)1


Огняр,ОбразованиеСредно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)1


Завеждащ, административна служба,Образование Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)1


Шлосер,Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Оператор, производство на акумулатори,Образование Средно /10


Леяр, детайли от олово за акумулатори, ОбразованиеСредно    2


Крояч, обувни изделия, ОбразованиеСредно  6


Машинен оператор, шиене на обувки, ОбразованиеСредно 6


Производител, обувки (ръчно), ОбразованиеСредно 1


Крояч, обувни изделия,ОбразованиеСредно 2


Птицевъд, ОбразованиеСредно / Растениевъдство и животновъдство2


Камериер/камериерка, хотел, Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5


Готвач,ОбразованиеСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Работник, кланица,ОбразованиеСредно,Основно2


Животновъд, ОбразованиеСредно,Основно1


Работник, зареждане на акумулатори, ОбразованиеСредно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия10


Касиер, ОбразованиеСредно,Средно / Търговия на едро и дребно5


Аранжор, витрини/щандове, ОбразованиеСредно,Средно / Търговия на едро и дребно4


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+