Свободни работни места в Добрич на 15 октомври

Свободни работни места в Добрич на 15 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ Добрич:


Зареждач, материали и полуфабрикати           3


Зареждач, материали и полуфабрикати          3


Фелдшер, ОбразованиеВисше / Здравни грижи         1


Ръководител, компютърен кабинет,Образование Висше      1


Машинен инженер, ОбразованиеВисше / Машинно инженерство (Инженер)         1


Лекар, ОбразованиеВисше / Медицина            6


Учител, Образование Висше / Филология (Английска филология)Английски            1


Химик, ОбразованиеВисше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии           1


Животновъд,Образование Начално,Без образование             4


Изпълнител, ОбразованиеНачално,Основно,Средно          1


Работник, кухня, ОбразованиеОсновно         5


Работник, сглобяване на детайли, Образование Основно           1


Обслужващ, магазин, ОбразованиеОсновно         4


Огняр, ОбразованиеОсновно           1


Шивач, обувки, ОбразованиеОсновно           4


Стругар, ОбразованиеОсновно             1


Шлосер, ОбразованиеОсновно            1


Разкройчик, метал,Образование Основно           1


Монтьор, обувки, ОбразованиеОсновно             2


Общ работник, ОбразованиеОсновно,Средно              1


Образователен медиатор, Образование Основно,Средно,Висше           1


Учител, Образование ,Висше / Филология (Немска филилогия)Немски         1


Администратор, хотел, ОбразованиеСредно           2


Монтажник дограма,Образование Средно         2


Обслужващ работник, промишлено производство, ОбразованиеСредно      1


Готвач, ОбразованиеСредно            1 


Барман, ОбразованиеСредно (Барман)          2


Заварчик, ОбразованиеСредно    1


Огняр, ОбразованиеСредно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)      1


Сервитьор, ОбразованиеСредно 5


Животновъд, ОбразованиеСредно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )            1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, ОбразованиеСредно / Други неопределени специалности (огняр)      1


Огняр, ОбразованиеСредно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)          1


Завеждащ, административна служба, ОбразованиеСредно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)1


Шлосер, ОбразованиеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Оператор, производство на акумулатори, ОбразованиеСредно 10


Леяр, детайли от олово за акумулатори, ОбразованиеСредно 2


Крояч, обувни изделия, ОбразованиеСредно 6


Производител, обувки (ръчно), ОбразованиеСредно  1


Машинен оператор, шиене на обувки, ОбразованиеСредно  6


Крояч, обувни изделия, ОбразованиеСредно 2


Птицевъд, ОбразованиеСредно       2


Камериер/камериерка, хотел, ОбразованиеСредно      5


Готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        3


Животновъд, ОбразованиеСредно,Основно          1


Работник, кланицаСредно,Основно    2


Работник, зареждане на акумулатори, ОбразованиеСредно,Средно  10


Аранжор, витрини/щандове, ОбразованиеСредно,Средно / Търговия на едро и дребно            5


Касиер, ОбразованиеСредно,Средно / Търговия на едро и дребно           5


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+