Свободни работни места в Добрич на 18 октомври

Свободни работни места в Добрич на 18 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:


ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрик


Зареждач, материали и полуфабрикати 3


Фелдшер, Образование  Висше / Здравни грижи 1


Ръководител, компютърен кабинет,Образование Висше 1


Лекар,Образование Висше / Медицина 6


Учител, общообразователен учебен, Образование Висше 1


Социален работник,Образование  Висше / Социални дейности,Висше / Филология 2


Учител, Образование Висше / Филология (Английска филология) Английски 1


Химик,Образование  Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / 1


Животновъд, Обрзование Начално,4


Изпълнител, Образование Начално,Основно,Средно 1


Работник, сглобяване на детайли,Образование Основно 1


Работник, кухня Основно,Образование  5


Обслужващ, магазин,Образование  Основно 4


Огняр,Образование  Основно 1


Шивач, обувки Основно (шивач),Средно 4


Стругар Основно 1


Шлосер Основно 1


Разкройчик, метал Основно 1


Монтьор, обувки Основно 2


Общ работник Основно,Средно 1


Учител, немски език, Образование Висше 1


Обслужващ работник,Образование  Средно 1


Шофьор, куриер,Образование Средно 2


Монтажник, дограма,Образование Средно 2


Администратор, хотел,Образование Средно 2


Готвач,Образование Средно 1


Барман,Образование Средно 2


Огняр,Образование Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации) 1


Сервитьор,Образование Средно 5


Животновъд,Образование Средно (шофьор -кат. В ),Средно 1


Оператор, Образование Средно  1


Огняр,Образование Средно 1


Завеждащ, административна служба,Образование Средно 1


Шлосер,Образование Средно 1


Оператор, производство на акумулатори,Образование Средно 10


Леяр, детайли от олово за акумулатори,Образование Средно 2


Крояч, обувни изделия,Образование Средно 6


Машинен оператор, шиене на обувки,Образование Средно 6


Производител, обувки (ръчно),Образование Средно 1


Крояч, обувни изделия,Образование Средно2


Птицевъд,Образование Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно 5


Готвач,Образование Средно 3


Работник, кланица,Образование Средно,Основно 2


Животновъд,Образование Средно,Основно 1


Работник, зареждане на акумулатори,Образование  Средно,10


Касиер, Образование  Средно, 5


Аранжор, витрини/щандове, Образование  Средно 9


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+