Община Добрич публикува анкета за нагласите относно домашното компостиране

Община Добрич публикува анкета за нагласите относно домашното компостиране
На интернет – страницата на Община град Добрич, можете да попълните Анкета за Вашите нагласи спрямо домашното компостиране.

КАКВО Е КОМПОСТИРАНЕ?


Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха (аерацията) и осигурява задържането на вода в нея.


ЗАЩО ДА КОМПОСТИРАМЕ?


Чрез правенето на собствен компост:


•  Спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове;


 


•  Създаваме условия за производство на екологично чисти плодове и зеленчуци;


 


•  Подпомагаме себе си и нашата околна среда;


 


•    Намаляваме значително количеството на битовите отпадъци, достигащи до депата, съответно ще намалим разходите за депонирането им;


 


•    Ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.


 


 КАКВО ДА КОМПОСТИРАМЕ?


 


Подходящи за компостиране са: голяма част от отпадъците, образувани в нашите домове - хранителни отпадъци: обелки от плодове и зеленчуци, както и стари плодове и зеленчуци, остатъци от хляб, макаронени изделия, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, растителни отпадъци: цветя, слама, прясно окосена трева, изсушена трева и листа, дървесни клончета, дървесни стърготини, естествени влакнести материали и платнени остатъци от памук и вълна и други. Всички те съдържат органични компоненти, които се разграждат по естествен път.


 


Анкетата можете да попълните тук.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+