Свободни работни места в Добрич на 21 октомври

Свободни работни места в Добрич на 21 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         3


Зареждач, материали и полуфабрикати         3


Фелдшер, Образование- Висше / Здравни грижи         1


Лекар, Образование- Висше / Медицина         6


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап , Образование- Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)Английски         1


Учител, детска градина, Образование- Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация Детски учител)Английски         1


Социален работник, закрила на детето, Образование- Висше / Социални дейности,Висше / Филология2


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование- Висше / Филология (Английска филология)Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап , Образование- Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)1


Химик, Образование- Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование- Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно1


Животновъд, Образование- Начално,Без образование4


Изпълнител, Образование- Начално,Основно,Средно1


Работник, сглобяване на детайли, Образование- Основно1


Обслужващ, магазин, Образование- Основно8


Работник, кухня, Образование- Основно5


Огняр, Образование- Основно (огняр на парни котли- високо налягане IV степен),Средно / Други неопределени специалности1


Шивач, обувки, Образование- Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи4


Стругар, Образование- Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно1


Шлосер, Образование- Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно1


Разкройчик, метал, Образование- Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1


Подготвител, горница на обувки, Образование- Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно3


Шивач, обувки, Образование- Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Общ работник, Образование- Основно,Начално2


Общ работник, Образование- Основно,Средно1


Общ работник, Образование- Основно,Средно1


Експедитор, стоки и товари, Образование- Основно,Средно1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование- Професионална квалификация / Чужди езици и филологии (Учител по немски език),Висше / Филология (Немска филилогия)Немски1


Работник, паркинг, Образование- Средно1


Администратор, хотел, Образование- Средно2


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование- Средно1


Барман, Образование- Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)2


Огняр, Образование- Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)1


Сервитьор, Образование- Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Животновъд, Образование- Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование- Средно / Други неопределени специалности (огняр)1


Огняр, Образование- Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр) 1


Завеждащ, административна служба, Образование-  Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител) 1 


Шлосер, Образование- Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование-  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 6 


Производител, обувки (ръчно), Образование- Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1 


Крояч, обувни изделия, Образование-  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 6


Крояч, обувни изделия, Образование-  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно 2 


Птицевъд, Образование-  Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина 2


Камериер/камериерка, хотел, Образование- Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 5


Готвач, Образование- Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 3 


Животновъд, Образование- Средно,Основно 1 


Работник, кланица, Образование-  Средно,Основно 2


Шофьор, товарен автомобил, Образование-  Средно,Основно / Транспортни услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни услуги (Шофьор СЕ),Основно 10


Аранжор, витрини/щандове, Образование-  Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 5


Касиер, Образование-  Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 2


Филиал Балчик


Машинист, еднокофов багер, Образование- Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини) 1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование-  Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование- Основно,Начално 1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+