Свободни работни места в Добрич на 25 октомври

Свободни работни места в Добрич на 25 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати               3


Пазач          1


Зареждач, материали и полуфабрикати               2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           6


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)         1


Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии      1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно          1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование       4


Работник, кухня, Образование - Основно    5


Обслужващ, магазин, Образование - Основно     8


Шивач, обувки, Образование - Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно            1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно       1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно         1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно   3


Шивач, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         4


Общ работник, Образование - Основно,Начално     2


Експедитор, стоки и товари, Образование - Основно,Средно             1


Общ работник, Образование - Основно,Средно                 1


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Професионална квалификация / Чужди езици и филологии (Учител по немски език),Висше / Филология (Немска филилогия)            1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно        1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно           1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно            1


Администратор, хотел, Образование - Средно              2


Работник, паркинг, Образование - Средно                1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)       2


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )           1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)           1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)              1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)      1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно        5


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно              5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       3


Животновъд, Образование - Средно,Основно           1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно              12


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия            5


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          5


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          2


Филиал Балчик


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)            1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+