Общинският съвет прие актуализация на Програмата за капиталовите разходи за 2021 година

Общинският съвет прие актуализация на Програмата за капиталовите разходи за 2021 година
Това стана на днешното редовно заседание на Общинския съвет на община Добрич.

Предложената актуализация на програмата включва всички изменения настъпили при изпълнението на заложените обекти и възникналите допълнителни потребности от средства.


В Раздел І „Собствени бюджетни средства” се извършват  частични промени и преразпределение на годишните задачи по определени обекти от училища, детски градини и други второстепенни разпоредители на бюджетни средства.


Поради прихваната целева субсидия от Министерство на финансите в размер на 435 103 лева, се прехвърлят обекти от Раздел ІІ „Целева субсидия” в Раздел І „Собствени бюджетни средства”, с цел тяхната реализация.


В Раздел ІІ „Целева субсидия” е коригирана годишната задача до реално налична целева субсидия за капиталови разходи.


В Раздел III „Проекти” са добавени годишни задачи по проекти „Подкрепа за приобщаващо образование“ за ДГ №23 и ДГ №25.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+