Община Добрич ще кандидатства с проект за изграждане на нов физкултурен салон за ОУ „Хан Аспарух”

Община Добрич ще кандидатства с проект за изграждане на нов физкултурен салон за ОУ „Хан Аспарух”
Снимката е илюстративна
Община Добрич ще кандидатства за финансиране пред Министерството на образованието и науката по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, с проект „Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич“.

Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет на Добрич. 


На 15 октомври е стартирало кандидатстването по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, финансирана от Министерството на образованието и науката.


Целта на програмата е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемане на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.


Дейностите, за които може да се кандидатства, са групирани в 3 модула, както следва: Модул 1: „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“, Модул 2: „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“ и Модул 3: „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“.


В тази връзка и предвид липсата на условия за нормално провеждане на учебни часове по физическо възпитание и спорт в основно училище „Хан Аспарух“, общинската администрация подготвя проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране на мерки за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон, в рамките на Модул 1 на програмата.


Допустимото максимално финансиране по програмата за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон е до 860 000,00 лева с вкл. ДДС. 


Община град Добрич ще съфинансира проекта, в случай че той надвишава максимално допустимата стойност. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+