Свободни работни места в Добрич на 27 октомври

Свободни работни места в Добрич на 27 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати                2


Пазач                1


Зареждач, материали и полуфабрикати                    3


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи            1


Лекар, Образование - Висше / Медицина             6


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)                1


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (ресурсен учител; всички специалности ;логопедия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)1


Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование4


Работник, кухня, Образование - Основно5


Обслужващ, магазин, Образование - Основно8


Шивач, обувки, Образование - Основно (шивач),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи4


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно2


Шивач, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Общ работник, Образование - Основно,Начално2


Общ работник, Образование - Основно,Средно1


Експедитор, стоки и товари, Образование - Основно,Средно1


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно1


Работник, паркинг, Образование - Средно1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно1


Администратор, хотел, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)2


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )1


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно5


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно6


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Животновъд, Образование - Средно,Основно1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно12


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия5


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно7


Филиал Балчик


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)                1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално                  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+