Чуждестранните туристи, посетили област Добрич през август, са предимно от Румъния, Германия и Украйна

Чуждестранните туристи, посетили област Добрич през август, са предимно от Румъния, Германия и Украйна
През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 149 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата - 25.5 хиляди.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 485.0 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 332.4 хил. нощувки, а българските - 152.6 хиляди. 


Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2021 г. достига


109.4 хил., като 63.9% от тях са чужди граждани, които са реализирали средно по 4.8 нощувки. Българските граждани са 39.5 хил. и са реализирали средно по 3.9 нощувки. 


Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 61.7%. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (74.5%), Германия (7.6%) и Украйна (3.4%).


Приходите от нощувки през август 2021 г. достигат 40 853.1 хил. лв., като 70.2% са от чужди граждани, а 29.8% - от български граждани.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+