Свободни работни места в Добрич на 1 ноември

Свободни работни места в Добрич на 1 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         2


Зареждач, материали и полуфабрикати           3


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи      1


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)      1


Лекар, Образование - Висше / Медицина        6


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (ресурсен учител; всички специалности ;логопедия)      1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно       1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование     4


Работник, кухня, Образование - Основно        2


Обслужващ, магазин, Образование - Основно 7


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно     1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно         1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно        1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно   2


Шивач, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       4


Общ работник, Образование - Основно,Начално        2


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        1


Администратор, хотел, Образование - Средно         1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно         1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно         1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)        1


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)          1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      2


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)        1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно   5


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         2


Технолог, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (шивач)         4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно          1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно     2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина      2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно            12


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          5


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно              7


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно             1


Филиал Балчик


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно            1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+