Свободни работни места в Добрич на 2 ноември

Свободни работни места в Добрич на 2 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати              2


Зареждач, материали и полуфабрикати            3


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи             1


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)              1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       6


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (ресурсен учител; всички специалности ;логопедия)          1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Начално / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  услуги (Фадромист),Основно / Транспортни  услуги (Фадромист),Средно        1


Животновъд, Образование - Начално,Без образование          4


Работник, кухня, Образование - Основно            2      


Обслужващ, магазин, Образование - Основно                 7


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно   1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно           1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно    1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         2


Шивач, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       4


Общ работник, Образование - Основно,Начално           2


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           1


Администратор, хотел, Образование - Средно          1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно             1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно             1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)           1


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)        1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Оператор, парни и водогрейни съоръжения, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)           1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно      5


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           2


Технолог, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (шивач)             4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно          1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина        2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно              12


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          5


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно             7


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           1


Филиал Балчик


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно            1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+