ОИЦ-Добрич представи дейността си пред земеделски производители в община Добричка

ОИЦ-Добрич представи дейността си пред земеделски производители в община Добричка
Областният информационен център – Добрич запозна земеделски производители с дейността и услугите, които предоставя по време на обучение на Местната инициативна група „Добричка“.

Целта на обучението е да повиши капацитета на бенефициентите при отчитане на договорените проекти, финансирани от Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка.


ОИЦ – Добрич ще продължава да предоставя същите услуги и през следващия програмен период 2021-2027 г. Експертите от центъра ще участват активно в дейностите на звената за медиации и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. Накратко, тези звена ще имат активна роля при създаването на партньорства и запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.


Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.


Всички присъстващи получиха информационни материали, изготвени от ОИЦ-Добрич, за предстоящите до края на годината подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+