По-добра околна среда създават по проект учениците в СУ „Петко Рачов Славейков“

По-добра околна среда създават по проект учениците в СУ „Петко Рачов Славейков“
Децата имат възможност да осмислят взаимовръзката човек-природа и активно да участват в грижите за училищното пространство.


На 15 октомври 2021 година успешно приключиха дейностите по проекта на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ „УЧА И ИГРАЯ, ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“, в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, която се провежда от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.По проекта беше създадена подходяща здравословна среда в двора на училището и беше повишена екологичната култура на подрастващите, посредством реализиране на интерактивни занимания, съобщават от училището.


Обогатена, дооборудвана и озеленена беше Eко зоната и площадките за игра, облагородени бяха кътовете с лечебни билки и цветя в училищния двор, поставени бяха кошчета за разделно сметосъбиране. Беше създадена по-добра жизнена и образователна среда за деца и ученици в близост до природата, монтирани бяха пейки и комбинирано детско съоръжение за игра и баланс. Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+