Мобилно приложение подпомага включването на младите хора в планирането на местното и регионално развитие в България и Румъния

Мобилно приложение подпомага включването на младите хора в планирането на местното и регионално развитие в България и Румъния
В началото на тази година, Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ стартира своя проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България,финансиран по покана на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Той е насочен към стимулиране участието на младите хора в планирането и изпълнението на Политиката на сближаване (Кохезионната политика) на Европейския съюз в периода 2021 – 2027, с фокус върху Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съобщават от Областния информационен център в Добрич. 


Сформираният екип проучи българското и румънското законодателство, за да идентифицира съществуващите процедури за участие на гражданите при планирането и изпълнението на оперативните програми. На тази основа бе разработено Практическо помагало (https://bit.ly/3097Qjs), представящо в синтезиран и достъпен вид регулаторните механизми на разположение на хората за включване при формиране  бъдещето на местната общност. 


Заснети са6 видео истории(https://bit.ly/3knr0cZ) на граждани, успешно включили се в изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България в периода 2014 – 2020г.,които демонстрират важността от дейно участие на хората в разрешаването на предизвикателствата и развитието на тяхната общност. 


В две последователни дискусионни събития с фокус групи (https://bit.ly/3Harq03) бе оценено качеството и разбираемостта на разработените проектни продукти. Eкипът на проекта представя пред заинтересованите страни и дватаразработени пилотни инструмента:интерактивен наръчник „Визия за сближаване“и мобилното приложение RoBulUs.


Интерактивният наръчник „Визия за сближаване“(https://robulus.eu/bg/guide/) изяснява важни концепции за гражданското участие, Политиката на сближаване на ЕС и подходът по прилагането й, но най-вече описва пътеките за включване на хората в планирането и изпълнението на оперативните и трансграничните програми. Практическите съвети относно използването на тези възможности превръщат помагалото в ценен помощник за всеки заинтересован гражданин. 


Мобилното приложениеRoBulUs (https://bit.ly/30bxMej) пъкпредлага синтезирана информация по застъпените теми (Кохезионна политика, Оперативни и Трансгранични програми на България и Румъния). Апликацията въвежда канал за изразяване мнението на младите хора посредством комуникация с местната власт, отговорните институции или чрез участие в активни публични обсъждания на стратегически документи. То предлага и бърз достъп до актуалните възможности за реализация на собствени идеи с финансиране от ЕС.  


Разработените дигитални продукти са предназначени да насърчат активното включване на младите хора, да спомогнат за заявяване на техните позиции относно местното и регионално развитие и да осигурят условия за изпълнението на реални, конкретни действия. Разработките са на разположение на всички заинтересовани страни, напълно безплатно и без нужда от регистрация.Повече информация за проекта може да бъде прочетена на сайта www.robulus.eu и във Facebook страницата на проекта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+