Катя Петкова : Предстоят ни много сериозни промени в обществения транспорт на Добрич

Катя Петкова : Предстоят ни много сериозни промени в обществения транспорт на Добрич
Към момента "Градски транспорт Добрич" разполага с 11 превозни средства – 1 автобус и 10 микробуса.

Предстои отваряне на нова поръчка на 26 ноември, която Дружество „Градски транспорт“  кани за процедура публично състезание и ще се търсят 10 употребявани дизелови автобуса. Определеният лимит за наем достига до 1500 лв на брой автобус, съобщи на пресконференция за актуалното състояние на дружество „Градски транспорт“  и подготовката за стартиране на дейността му като вътрешен оператор, Катя Петкова-управител на Дружеството.


До средата на декември месец ще бъде обявена нова поръчка, след като Дружеството е получило одобрение за финансиране от  Общински съвет, за 20 дизелови автобуса на стойност 5 милиона лева без ДДС. Януари 2022 г. предстои да пристигнат 4 електрически автобуса.Те са на стойност 1 603 000 лв.


Към момента "Градски транспорт Добрич" разполага с 11 превозни средства – 1 автобус и 10 микробуса. Целта на промените е малките автобуси постепенно да бъдат заменени с по-големи, като в плановете се включва нуждата от 6,9,10 и 12-метрови автобуси, обясни Катя Петкова.


„Договорите, които действаха на територията на Община град Добрич, във вида, в който са стартирали  през 2016, приключиха  на 7 ноември 2021. Беше поискана спешна мярка от Областен управител, който се произнесе, че ще има удължаване на договорите за срок до 8 месеца“, уточни г-жа Петкова. 


Тя припомни значимите стъпки, които са се случвали в годините, както за дружеството, така и за града са свързани със  създаването на Дружеството 2014г., когато Община град Добрич възлага прединвестиционно проучване, когато стартира новият програмен период 2014 -2020.


Тогава, след изготвен доклад от специалистите и експертите, са дадени насоки, че е добре да бъде изградена различна структура, да има промяна в операторите на транспорт и знаейки насоките за кандидатстване, още тогава от управляващите органи на проектите са казали, че ако има проект, който е свързан с транспот, потенциален партньор би бил единствено и само общинско дружество, което ще има статут за вътрешен оператор.


Следващоте сериозни стъпки се случват през  2019, когато на 25 март се реализира вливането на другите две общински дружества – тролейбусен и автобусен градски. Общинското дружество става единственото, което оперира на територията на Община Добрич.


Отново през 2019г, тъй като Община град Добрич е бенефициент по оперативна програма „Интегрирано развитие на градския транспорт, се сключва споразумение между Общината и "Градски транспорт" за придобиване на електрически автобуси, зарядни станции и маслен трансформатор. 


И много значима последна стъпка за 2019 – решението на Общински съвет на 26 ноември ,когато Общински съвет дава съгласие за публикуване в европейски вестник за предварителното обявление с намерение за сключван на договор на вътрешен оператор с общинското дружество.


2020 г – Община град Добрич сключва административен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство ,с което окончателно са уточнение всички параметри по интегрирания транспорт на града .Там има един член и една клауза,в което има изискване до датата на предоставяне и получаване на зарядните станции и електробусите да бъде сключен договор за обществена услуга между Община Добрич и Градски транспорт. Градски транспорт си проведе процедурата по закона за обш проръчки - има избрани изпълнители по трите позиции. Имаме сключени договори с тях. На 11 октомври 2021г., припомни управителят на Дружество „Градски транспорт“.


Катя Петкова подчерта, че след множество сигнали и оплаквания на недоволсни граждани за нивото и качеството на обслужване в градския транспорт, Общината възлага актуализация на транспортната схема. От доклада, който е предоставен, всъщност се установява, че над 71 процента от жителите на града предпочитат като начин на предвижване индивидуален транспорт. 13,6 процента -градския транспорт, около 5 процент предпочитат да се предвижват пеша, а велосипедистите са много малко. Като алтернативен начин транспорт. 


Като основни причини да не се използва градски транспорт, хората посочват липсата на комфорт в превозните средства и спирките . Това е мнението на 46 процента от анкетираните. Непосредствено след това се нарежда отсъствието на удобни линии, които да покриват всички части на града, са посочили 39 процента от запитаните. 


На трето място, анкетираните лица посочват нередовността и бавното предвиждаване, а много хора смятат,че спирките са отдалечени, че липсва информация за движението на градския транспорт и също така не харесват необходимостта от прикачване. 


Най-важният документ, който касае обществният превоз на пътници, е регламент 13.70 от 2007, влиза в сила от декември 2009. И ако върнем какво най-значимо се случи 2019 в нашия град и този регламент става задължителен за всички членове на ЕС от 2019г.Всеки трябва да работи и спазва принципите на този регламент, категорична е г-жа Петкова


Това, което се очаква,  е договорът за обществена услуга с вътрешен оператор. Решение на Общински съвет ще бъде дали ще възложи услугата 100 процента единствено и само на общинското дружество или ще възложи правото да се работи с подизпълнител.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+