На днешния ден ООН приема Декларацията за правата на детето

На днешния ден ООН приема Декларацията за правата на детето
На днешния ден през 1959 г. Общата асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето.

Под това понятие се разбират човешките права на децата, с подчертано внимание към правата на специална закрила и грижа, включително правото на общуване с двамата биологични родители, на човешка идентичност, както и правото на основните нужди като храна, платено от държавата образование, здравеопазване и наказателното право, подходящо за възрастта и развитието на детето. 


Интерпретациите на правата на децата варират от позволяване за децата на способността за автономни действия до прилагане на законова и държавна грижа за освобождаване на децата от физически, умствени и емоционални злоупотреби. „Човечеството дължи на децата най-доброто, което то може да даде“, гласят уводните думи към Декларацията за правата на детето на ООН. 


На 20.11.1989 г. Общото събрание на организацията приема Конвенцията за правата на детето - първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. 


България я ратифицира през 1991 г. и тя е част от вътрешното право.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+