Проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ подаде Община Добрич

Проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ подаде Община Добрич
Проектът е на стойност 706 728.84 лв. с ДДС


На 16.11.2021 г. Община град Добрич подаде проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Покана №3 „Климат“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004  на ФМ на ЕИП 2014-2021.


Партньори: Община Добричка, Община Крушари и GREENZONE AS, гр. Осло, Норвегия


Предвидената дейност е разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени:


Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление.


Висококачествените монокристали панели се използват за получаване на слънчева радиация през деня и преобразуване на светлинната енергия в електрическа енергия, съхранявана в акумулаторната батерия от контролера, докато батерията започва да се разрежда и да осветява източника на светлина вечер. Номиналната максимална мощност на 1 бр., панел достига до 550 вата. Всяка една от централите ще разполага с обща мощност до 30 kW. Системите се характеризират с висока мощност, по-добър температурен коефициент, по-малко загуба на оклузия, по-силни механични характеристики, отлична производителност в условия на слаба осветеност. Системите разполагат с 20-30 годишен работен цикъл. Ползвателите на инвестицията ще бъдат над 500 души, включително деца и преподаватели. До момента на територията на обектите няма прилагана подобна мярка.


В Добрич фотоволтаичните централи ще бъдат монтирани на сградите на три детски градини - №18, №20 и №24.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+