Пътуванията на български граждани в чужбина за миналия месец са с 5.4% над регистрираните през октомври 2020

Пътуванията на български граждани в чужбина за миналия месец са с 5.4% над регистрираните през октомври 2020
През октомври 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 519.7 хил.

През октомври 2021 г. посещенията на чужденци в България са 567.6 хил. (фиг. 2), или с 35.4% повече в сравнение с октомври 2020 година (табл. 1 от приложението), като транзитните преминавания са 53.3% (302.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.


От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.7%, или 242.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 31.8%, Гърция - 21.6% и Германия - 15.6%.


Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 270.8 хил., или 47.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 146.2 хил., или 54.0% от посещенията от тази група.


През октомври 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели - 63.7%, с цел почивка и екскурзия - 22.8%, и със служебна цел - 13.5%


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+